Калкулатор

Повишена корелация между БФБ и развитите пазари поведе индексите в отстъпление

След силното начало на месеца, българските акции постепенно успокоиха темпото в очакване на консолидираните финансови отчети на публичните холдинги. Тези данни трябва да видят бял сват до края на август и, предвид факта, че едни от най-активно търгуваните акции са на холдингови дружества, интересът на инвеститорите към тях е повече от оправдан. Разбира се, някои от отчетите могат сравнително лесно да бъдат прогнозирани – било заради естеството на бизнеса или заради традиционната прозрачност, която някои компании осигуряват на своите акционери. В този смисъл, числата около дейността на групата Стара планина холд АД са отдавна известни от ежемесечния инвеститорски бюлетин, който публикуват от холдинга. Поради същата причина липсват и големи неизвестни около бизнеса на Монбат АД, чийто мениджмънт поддържа редовна комуникация с акционерите. Въпреки това обаче, официалните финансови отчети дават много повече информация от няколко числа и описателни изречения и, оправдавайки популярния израз, често пъти дяволът наистина се оказва в детайлите.
Дали заради наближаващия краен срок за публикуване на консолидираните отчети или заради възстановената напоследък „връзка“ между нашия пазар на акции и чуждите такива, през последните две седмици повечето борсови индекси у нас бяха в отстъпление. В същото време, пазарите в Европа и отвъд Атлантика бяха сцена на нервна търговия, на която няколкодневни странични движения се редуваха с резки спадове, следавни от изненадващи повишения. Повод за всичко това бяха основно политическите недоразумения, които не спира да твори американският президент Тръмп – от непремерени коментари за расистките сблъсъци в Шарлътсвил; през 180-градусовия завой по отношение на вонните конфликти, в които участват САЩ, до многозначителните коментари за търговски спогодби с редица държави и твърдата решимост да бъде изградена стена с Мексико, включително със заплаха да блокира дейността на федералното правителство, ако Конгресът не одобри плана му. Все неща, за които мнозина биха се разтревожили, че в дългосрочен план биха могли да навредят сериозно на американския бизнес и, съответно, на американските компании, чиито акции вече са толкова щедро оценени, че някои от тях буквално висят във въздуха.
Тази нервност на инвеститорите напоследък започна да си пробива път и насам, ако съпоставим движенията на нашия пазар с тези на големите борси по света. Подобна по-тясна корелация между БФБ и развития свят е нещо, което отдавна не бяхме виждали и, ако не беше на толкова късен стадий от възходящия пазар, би могло да се окаже предвестник на завръщащите се чужди инвеститори. Ще видим дали това е така, макар, че вероятността да сме станали отново атрактивни за чужденците, според мен, е много, много малка.
С тях или без тях обаче, интересът към някои български компании изглежда не намалява. Пример за това отново е Корадо България АД, чиито акции успяха да поскъпнат до 12,60 лева за една в последния ден, в който книжата се търгуваха с право на участие в увеличението на капитала без парични вноски (сплит). Съгласно взетото от акционерите решение, за всеки две притежавани акции ще бъде получена една „безплатна“ за сметка на натрупаните резерви и печалби на дружеството. В деня, в който закупените акции не носеха вече това право (22 Август), цената на производителя на радиатори достигна 9 лева за акция, което, след корекция за липсващата „безплатна“ акция, съответства на цена от рекордните 13,50 лева за акция преди датата на сплита.
Но, да оставим една от звездите напоследък и да се върнем към по-познатата част от пазара. През седмицата интересни за инвеститорите продължиха да бъдат акциите на Химимпорт АД (1,95-1,96 лв.), Централна кооперативна банка АД (1,92-1,95 лв.), Сирма груп холдинг АД (1,15-1,16 лв.), Доверие обединен холдинг АД (2,65-2,72 лв.), Софарма АД (4,80-4,85 лв.). Както е видно от цените на някои от изброените компании, през последните дни натискът на продавачите успя да свали котировките на доста от компонентите на официалните ни борсови индекси. Резултатът от това е, че единствено BGTR30 успява да запише минимално седмично повишение от 0,13%, отчетено след първите два часа от борсовата сесия в четвъртък. За разлика от него, най-старият ни индекс, SOFIX, е на път да завърши седмицата със спад от малко над един процент до 721,61 пункта.

Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Авторът и негови клиенти притежават и/или търгуват с компенсаторни инструменти и акции.

в. Банкер 24.08.2017

Гено Тонев
Портфолио мениджър
УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД