Калкулатор

ПРЕНАРЕЖДАНЕТО НА SOFIX

Промяната на компаниите, които са част от най-представителния индекс за капиталовия ни пазар се превърна в едно от най-важните събития всеки март и септември. SOFIX е представителна извадка за българския капиталов пазар, която включва 15 компании, определени на база тяхната капитализация, ликвидност и брой акционери. По подразбиране следва, че тук се включват най-популярните и разпознаваеми дружества, които се търгуват на борсата. Всяка компания има определено тегло в индекса като сумата на всички тегла правят 100%. По този начин поглеждайки движението на индекса през годината можем да добием представа за движението на пазара като цяло. За да може индекса винаги да е представителен за най-големите и ликвидни компании на всеки шест месеца се прави ново изчисляване по предварителни критерии и се преценява дали някои компании не трябва да излязат и други да заемат мястото им. Точно това се случва всяка година през март и септември. Това ребалансиране става още по-интересно поради факта, че вече над 3 години в България съществува индексен борсово търгуван фонд (ETF), чиято цел е да следва представянето на SOFIX. Как се случва това? Просто фондът опитва да закупи акции в същите 15 компании от индекса, съобразено с техните тегла в него. ETF-ът е пасивен, което означава, че те не би следвало да променят позициите си при равни други условия. Когато обаче компаниите в SOFIX се променят, фондът трябва да ги последва като продаде акциите на излизащите и да купи акции на влизащите компании. Всичко звучи чудесно и просто, но на неликвиден пазар като българския това много често е предизвикателсто. От друга страна това дава възможност за спекулативно настроените инвеститори да опитат да предвидят ходовете на фонда и да се възползват като предварително закупят акции на компаниите, които смятат, че ще влязат. В таблицата са представени 15-те компании в SOFIX към 22.08.2019 г. с техните тегла в индекса и секторите, в които оперират. Спекулациите за компанията с най-голям шанс да се завърне в индекса се отнасят за курортния комплекс Албена. Дружеството напусна индекса при предишното ребалансиране заедно с производителя на акумулаторни батерии Монбат АД и строителният холдинг Трейс Груп Холд АД. Трите компании, които го попълниха бяха Градус, Индустриален Холдинг България и Доверие Обединен Холдинг. Ироничното е, че последните две бяха напуснали индекса на предходното ребалансиране и успяха да се завърнат след шест месеца. Напоследък все повече се обсъжда и недостатъка при изчислението на индекса и парадокса компаниите, които напускат да се завръщат след шест месеца. Причината за това е, че част от критериите са свързани с броя сделки и оборота, която всяка компания има. След като дадено дружество напусне SOFIX през март, индексния фонд трябва да продаде акциите си на дружеството, което води до сключването на значително количество сделки. В много случаи това се оказва ключово за сметките за следващото ребалансиране и често компанията се връща обратно. След по-малко от месец ще разберем какво ще се случи на практика и ще проследим действията на участниците на пазара.

в. Марица, 26.08.2019 г.
Велизар Фурлански
Риск Мениджър
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.