Калкулатор

Проверете боновите си книжки от масовата приватизация

Изключвайки обичайните теми като търговските войни и Брекзит, интересното от последната седмица е форума на големите в Давос, където най-изтъкнатите икономисти и държавни представители обсъждат бъдещето и рисковете пред световната система. Джордж Сорос заяви, че е възможно „студената“ война между САЩ и Китай да се превърне в „гореща“, разгръщайки истинския си потенциал. Акциите поскъпват, спрямо седмица по-рано, а от основните валути доларът и британският паунд направиха съществени ръстове. Петролът продължи да расте.

Българският пазар бе не по-малко интересен. В четвъртък проследихме значителни изменения в цените, като най-силно за седмица поскъпна Доверие Обединен Холдинг АД, цели 19%. Централна Кооперативна Банка, Синергон Холдинг и Химимпорт бяха сред останалите силно печеливши, а Албена АД беше сред губещите. Някои от изброените компании са и такива, в които участници в масовата приватизация притежават акции. Именно тя ще е основната част от коментара днес. През последните дни се говори масово за боновите книжки, за спящите акции и за събуждането им.

Тяхната предистория е от последните пет години на миналия век. Държавата приватизира множество предприятия и чрез боновите книжки бе дадена възможност на хората да се включат и да придобият акции от тези предприятия. Тогава възникват и приватизационните фондове. Те представляват колективни схеми, които акумулират боновете на много инвеститори и от своя страна имат възможност да участват в търгове за приватизация на по-големи пакети акции. Така инвеститорите от първата вълна на приватизаци та получават дял от целия фонд, които пък притежава акции на различни дружества. Структурата е същата като на сегашните холдинги, точно в такива се превръщат и голяма част от приватизационните фондове. В първите години (1997-2000) много от тези фондове разпределят дивиденти, след което масово преустановяват тази практика. Много от тях са и отписани от търговия на фондовата борса. Така стигаме до днес, когато масово участниците в този процес са забравили или не се интересуват от акциите си. Тези акции стоят по лични сметки на притежателите им в Централен депозитар и в момента са наричани „спящи акции“. Министерството на финансите изнесе проекторешение за „събуждането“ на тези книжа, но това за момента е само проект. Той включва масова информационна кампания, чрез която да се стимулират хората да се позаинтересуват от активите си. След това трябва да бъде даден срок от една година акционерите да прехвърлят акциите си към инвестиционни посредници, ако желаят да ги запазят. В случай че това не се случи, всички тези акции ще се прибавят в специално създаден фонд и вместо акциите си, всеки ще получи дялове от този фонд. До момента няма никаква загуба на собственост, тя просто преминава от една форма в друга. След това е предвиден петгодишен срок, в който притежателите на тези дялове трябва да се идентифицират (не е ясно как точно ще се случва това). И ако не го направят, техните дялове ще влязат в Сребърния фонд. Отново напомням, че за момента това е само проект. Определено позитивно в цялата ситуация е, че много хора си припомниха за боновите си книжки и тръгнаха да проверяват какво притежават и каква стойност има това в момента. Проверката може да се направи по боновата книжка в офиси на инвестиционни посредници или на страницата на Централен депозитар с електронен подпис или ПИК код от НАП. За бонови книжки на починали лица наследниците могат да започнат процедура по наследяване при инвестиционни посредници. Всеки участващ в приватизацията е получавал по 25 000 бона, които най-често са се равнявали на 25 акции. Има обаче и дружества, които са увеличавали капитала си през годините или са се сливали с други дружества и така броят акции в една бонова книжка се е променил. Друг въпрос, който интересува притежателите на акции, е дали имат някакви дивиденти за получаване. Трябва да знаят, че дори и дружествата да са разпределяли дивиденти, те имат давност 5 години, след което, ако не бъдат потърсени, остават в полза на дружеството.

в. Марица, 28.01.2019 г.
Велизар Фурлански
Риск мениджър
Юг Маркет АД

Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.