Калкулатор

Промяна в Тарифата на Инвестиционен посредник “Юг Маркет” АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 29.04.2020 г. съветът на директорите на инвестиционен посредник “Юг Маркет” АД е приел изменения и допълнения в Тарифата за таксите и комисионните на инвестиционен посредник “Юг Маркет” АД. Новата Тарифа влиза в сила от 01 юни 2020 г.

При несъгласие с измененията и допълненията в тарифата, клиентите имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на новата тарифа, като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Можете да се запознаете с новата тарифа тук.