Калкулатор

Протоколите на ФЕД показват подкрепа за лихвени повишения с половин процент на заседанията през юни и юли

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Представителите на Федералния резерв се съгласиха на събирането си този месец, че трябва да повишат лихвените проценти на стъпки от половин процент на следващите си две срещи, като продължат агресивните си действия, които ще им дадат гъвкавост да променят политиката си  по-късно, ако е необходимо. Въпреки че подчертава „силната ангажираност и решимост“ на всички членове да възстановят ценовата стабилност, протоколът от срещата на 3-4 май, публикуван в сряда, показа, че представителите са внимателни към финансовите условия, докато се готвят за по-нататъшно повишаване на лихвите. През последните седмици волатилността на финансовите пазари нарасна, тъй като инвеститорите се безпокоят от риска от рецесия. Протоколите показват несигурност относно потенциалните проблеми на финансовите пазари, както и какво ниво на лихвените проценти би намалило търсенето, респективно инфлацията, докато ФЕД се бори с най-горещия ценови натиск от 40 години. . Споменаванията за евентуално преминаване към рестриктивна политика също сигнализират, че представителите на ФЕД няма да спрат, докато инфлацията не се върне убедително към целта си от 2%. Това е стратегия, която сигнализира, че политиката ще бъде по-зависима от данни след срещите на ФЕД през юни и юли. Акциите се повишиха след публикуването на протоколите, докато доходността на държавни ценни книжа се колебаеше, а доларът леко намали стойността си. Пазарите продължиха да показват ценообразуване от 100 базисни пункта повишения на лихвите през следващите две срещи.               „Повечето участници прецениха, че увеличението на целевия диапазон с 50 базисни точки вероятно ще бъде подходящо за следващите няколко срещи“, се казва в протокола. „Много участници прецениха, че ускоряването на лихвените повишения ще остави комисията добре позиционирана по-късно тази година, за да оцени ефектите от политиката си и степента, в която икономическото развитие налага корекции на политиката.”. Представителите на ФЕД отбелязаха, че рестриктивната политика може да стане подходяща в зависимост от развиващите се икономически перспективи и рисковете за перспективите, се казва в протокола. Те казаха, че търсенето на работна ръка продължава да изпреварва наличното предлагане. Притесненията относно перспективите за корпоративните печалби и покачващите се лихвени проценти разтърсиха финансовите пазари през тази година. Борсовият индекс S&P 500 се понижи с около 17% от началото на годината, докато доходността по двугодишните облигации на САЩ достигна 2,5% спрямо около 0,8% в началото на януари.               На срещата служителите също така финализираха плановете да позволят на баланса им от 8,9 трилиона долара да започне да се свива, оказвайки допълнителен натиск за повишаване на разходите по заеми. От 1 юни наличностите на държавни ценни книжа ще могат да намаляват с 30 милиарда долара на месец, нараствайки до 60 милиарда долара на месец през септември, докато ипотечните ценни книжа ще се свиват със 17,5 милиарда долара на месец, увеличавайки се до 35 милиарда долара. „По отношение на рисковете, свързани с намаляването на баланса, няколко участници отбелязаха потенциала за неочаквани ефекти върху условията на финансовите пазари“, се казва в протокола. Записките също така показаха, че представителите на ФЕД преразгледаха прогнозата си за инфлацията. Високата инфлация разгневи американците и намали значително рейтинга на одобрение на президента Джо Байдън, като гневът е насочен и към действията на ФЕД. Досега нарастването на разходите по заеми все още не е намалило значително потребителското търсене. Продажбите на дребно нараснаха със солидни темпове през април, въпреки че при 30-годишната лихва по ипотечните кредити, която вече е над 5%, темпът на продажбите на жилища се забави.

Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.