Калкулатор

Рисковете на капиталовите пазари

В предходен коментар засегнахме темата за възможностите, които предоставя капиталовия пазар. Инвестирането в ценни книжа се е оказвало много доходоносно в исторически план, но освен доходността е много важно всеки настоящ и бъдещ инвеститор да помисли и за риска, който е склонен да поеме. Като част втора от трилогията „Капиталови пазари за начинаещи“ ще разгледаме различните рискове, които съпътстват инвестирането и как бихме могли да се предпазим от тях.
Рискът е правопропорционален на доходността! Това е теорема №1 в инвестирането. Всеки трябва да знае, че в стремежа си да постига по-висока доходност, ще му се наложи да поема и по-висок риск. Стана ясно, че инвестициите (като цяло, а не само тези на фондовите борси) са обвързани с определени рискове. Какви са те и как да се предпазим от тях? Ще започна с най-големия риск според мен – ликвидния. Ликвидният риск се състои в невъзможността да се продаде даден актив на цена близка до справедливата му. Той е силно проявен при слабо развитите пазари, където няма много активни участници. На практика това е риска да не можем да продадем акциите си, защото търговията с тях е твърде слаба. Риск, с който не бива да се прави компромис, защото можем да се окажем в ситуация капиталът ни да бъдат заключени в даден актив, от който не можем да се освободим. Заобикалянето на ликвидния риск е лесно постижимо. Просто не влизаме в позиции, от които не можем да излезем. На второ място ще поставим пазарния риск. Той се състои от няколко други вида рискове, но като цяло се определя във възможността да реализираме загуби поради неблагоприятни изменения в цените на дадените активи. Например, колкото и да вярвате, че имате страхотния недвижим имот, когато цените на всички имоти в региона падат, едва ли вашият би останал незасегнат дълго време. За разлика обаче от ликвидния риск, пазарният е много по-сложен за избягване и не може в никакъв случай да се отстрани напълно. Бих казал дори, че за индивидуалните инвеститори с малки портфейли е безпредметно да се опитват да премахват пазарния риск. И докато пазарния риск засяга пазара като цяло, уникалния риск е присъщ за всяка компания по отделно. Той се състои във възможността отделната компания да изпита трудности, поради независещи от пазара причини. Например, акциите на най-голямата компания в сектора на здравеопазването Johnson & Johnson паднаха с 9%, след като Ройтерс съобщи, че бебешката им пудра е била заразена с азбест. В случай, че инвеститор е инвестирал целия си капитал в тази компания, би претърпял значителна загуба. Друг пример е спада в акциите на Булгартабак Холдинг АД след като дружеството обяви, че приключва производствена дейност. Най-лесния начин за избягване на този риск е старото правило за диверсификацията, т.е. не слагай всички яйца в една кошница. Чрез разпределяне на капитала в няколко различни класа активи или компании, чувствително се намалява възможността да се предизвика сериозна загуба поради спада на една отделна компания.
За финал ще цитирам популярния трейдър на фючърси Марк Куук: „Трябва ви план. Проблемът е, че повечето хора започват да инвестират без да имат никакъв план.“ Без значение дали желаете просто да си осигурите пасивен доход като допълнение към работната заплата, или желаете да инвестирате с по-висок риск, опитвайки се да увиличите чувствително спестяванията си, най-важно е да знаете целта към която стремите и риска, който сте склонни да поемете.

в. Марица, 11.02.2019 г.
Велизар Фурлански
Риск Мениджър
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е лицензиран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.