Калкулатор

Родни компании развързаха кесиите за дивиденти

Пазарите отчетоха силно начало на второто тримесечие, като световният индекс MSCI World нарасна с повече от 1,5%. Така ръстът от началото на годината вече е над 13,5%. За такъв старт не са си мечтали дори и на Уолстрийт. По важните въпроси развитие, изглежда, има около търговските войни, където тонът между Китай и САЩ е доста по-мек и по всичко изглежда, че съвсем скоро ще се стигне до сделка. Китай вече свалиха някои от митата, които бяха наложили по-рано върху щатския износ. Отделно Китай понижи данък добавена стойност, което позволи на много производители на луксозни стоки да намалят цените на стоките си. Това е поредна мярка, която цели да стимулира забавящата се китайска икономика. Най-големите печеливши обаче от това действие са външни компании като Apple, BMW и Louis Vuitton. По сагата Брекзит няма никакво значимо развитие.

Обръщаме се към родната борса, където все повече компании публикуват поканите си за общи събрания, в които е упоменато какво смятат да правят с реализираната печалба за предходната година. Това е точката в дневния ред, която по традиция най-много интересува дребните инвеститори. Дружествата от групата на Стара Планина Холд АД обявиха дивидентите си, като доходността за акционерите е в диапазона 3,8-5,3 процента в зависимост от отделните компании. По-активна търговия през седмицата имаше с акциите на Химимпорт АД, Адванс Терафонд АДСИЦ и Сирма Груп Холд АД. И трите компании отбелязаха спад спрямо предходната седмица. При дружеството, занимаващо се със земеделска земя (Адванс), най-вероятно инвеститорите са недоволни от реализираната печалба и дивидента, който се очертава. Според годишния отчет на компанията дивидент от порядъка на 4,4 стотинки ще бъде предложен за гласуване. По традиция Адванс Терафонд е компания, от която инвеститорите очакват доходност в рамките на поне 4-5 процента. При очертаващата се ситуация доходността тази година (дивидентна доходност) ще е под 2,5%. При най-голямата технологична компания на БФБ пък – Сирма Груп Холд АД, спадът продължава вече няколко месеца. Спад, който беше подсилен от неуспешния опит на дружеството да набере капитал през борсата. Трябва да отбележим, че в момента Сирма Груп Холд се търгува на най-ниската цена, откакто стана публична компания в края на 2015-та година. ЧЕЗ Разпределение АД поскъпна с 3%. Движение, което можем да обосновем с новините около включването на Еврохолд при кандидатите за покупка на ЧЕЗ. Анализаторите очакват значително по-висока цена при евентуално търгово предложение за двете публични дружества на ЧЕЗ (ЧЕЗ Електро АД и ЧЕЗ Разпределение АД). Задължение за търгово предложение ще възникне в момента, в който инвеститор закупи мажоритарните пакети от чешкия енергиен гигант. По време на петъчната сесия ЧЕЗ Разпределение се търгуваше на цени от 224,00 лв. за акция, а ЧЕЗ Електро – на 24 200,00 лв. за акция.

Новина за отбелязване е и движението в някои криптовалути. Много популярният биткойн, който беше достигнал рекордни нива в края на 2017 година и беше в непрекъснато движение надолу през цялата 2018 година, изглежда се съживява. Виртуалната валута достигна 5000 долара за брой, което е повишение от над 18% за седмица. Много индивидуални инвеститори, привлечени от желанието за бърза печалба, се насочиха към търговия с криптовалути през 2017 година, но повечето от тях осъзнаха, че е било твърде късно и са купували на твърде високи цени. Просто пазарът ги беше изпреварил.

в. Марица, 08.04.2019 г.
Велизар Фурлански
Риск Мениджър
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е лицензиран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.