Калкулатор

Спекулантите причакват борсовия шанс

Индексите на Българската фондова борса отчетоха слаби ръстове през седмицата – по-сериозно раздвижване имаше в облигационния сегмент. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се повиши с около 0.36% – до 594.78 пункта. По-широкият показател BGBX40 нарасна с 0.34% – до 116.58 пункта, а равнопретегленият BGTR30 прибави 0.48% към стойността си до 497.26 пункта. Секторният BGREIT беше единственият, които се придвижи на червена територия, макар и с минималните 0.41%, до 116.99 пункта.

Оборотът на регулирания пазар остана традиционно слаб. Част от новините на българския пазар са свързани с най-голямата българска публична технологична компания “Сирма груп холдинг” АД, която се похвали със сериозен ръст на печалбата си през третото тримесечие. Приходите на дружеството отбелязват ръст от 20.32% на годишна база до 44.7 млн. лева. Продажбите на продукти нарастват с малко по-висок темп от 26.05% и в края на септември са 18.6 млн. лв., докато приходите от услуги се повишават с 16.29% до 25.6 млн. лева. Българският пазар е генерирал 51% от всички парични постъпления, а износът на продукти и услуги се грижи за останалите 49% от приходите. Основни пазари на дружеството са континентална Европа (с 30.4 млн. лв.), Северна Америка (със 7.5 млн. лв.) и Великобритания (с 6.4 млн. лв.).

От своя страна “Спарки Елтос” АД продължава да трупа загуби и да повишава коефициента “загуба на всеки лев продажби” до 58 ст. през деветмесечието спрямо само 35 ст. на лев продажби за същия период на 2017-а. Неконсолидираните продажби намаляват с над една трета на годишна база до 12.4 млн. лв. за периода януари-септември, а неконсолидираната загуба се увеличава с 11% до 7.2 млн. лева. Натрупаните загуби в последните години възлизат на 42.8 млн. лв., а собственият капитал към 30 септември е само 27.9 млн. лева. Собственият капитал вече щеше да е символичен, ако не беше увеличението на капитала с 23 млн. лв. чрез капитализация на вземания от основния акционер. Текущите и дългосрочни задължения на “Спарки Елтос” АД са за 97.7 млн. лв. към края на септември и от тях към банки са 83 млн. лева. Кредитните институции показват завидно доверие към ловешката фирма, защото продължават да го кредитират, след като към 1 януари са имали да вземат 81.7 млн. лева. Вероятно увеличението е от капитализиране на лихви.

Нетната печалба на “Първа инвестиционна банка” АД расте с 1.63% на годишна база до 62.16 млн. лв. за деветмесечието на тази година. С 1.3 млн. лв., или 0.7% на годишна база се увеличава нетният лихвен доход до 189.6 млн. лв. за деветте месеца. Приходите от лихви намаляват с 26.8 млн. лв. – до 235.5 млн. лв., а разходите за лихви спадат с 38% на годишна база – до 45.9 млн. лева. Нетният доход от такси и комисиони е надолу със 7.1% спрямо деветте месеца на миналата година, до 68.6 млн. лева. Нетните разходи за обезценки се увеличават с 10.2 млн. лв. до 69,2 млн. лв. за януари-септември. Активите на ПИБ нарастват с 682 млн. лв. за година до 9.23 млрд. лв. към края на септември. Основното увеличение е при кредитите и вземанията – с 524 млн. лв. – до 5.44 млрд. лева. На този фон, акциите на “ПИБ” АД поевтиняват с 34.9% в последните дванадесет месеца до 3.6 лв. за акция и 396 млн. лв. пазарна капитализация.

в. Банкер, 16.11.2018 г.
Д-р Александър Апостолов*
Портфолио мениджър
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.