Калкулатор

“Стара Планина Холд” изкупи 105 000 акции

Стара Планина Холд АД успя да изкупи обратно повече от 100 000 акции при цена от 5 лева за брой в четвъртък. Дружеството имаше гласувано изкупуване на собствени акции в размер на 0,5% от капитала. След като поръчката за покупка на 105 000 акции на 5,00 лева правеше впечатление на пазара няколко седмици се намери продавач, който да я удовлетвори. Понеже Стара Планина е познатия в миналото Централен приватизационен фонд новината би заинтригувала всички участници в масовата приватизация, които са насочили боновете си към това дружество. Компанията е известна с факта, че е единствената българска публична компания, която не е пропускала да разпределя дивиденти на акционерите си от създаването си до момента. По какъв начин обратното изкупуване би повлияло на многобройните малки акционери, които в най-честия случай притежават по 300 акции (равностойността на една бонова книжка инвестирана във фонда)? Печалбата на Стара Планина за 2018 година е в размер на 5,758 млн. лв. Когато разделим печалбата на броя акции в обращение се получава 0,274 лв. на акция. След като дружеството изкупи обратно 105 000 акции, броят на ценните книжа в обращение намаля до 20 895 000. Така, ако предположим, че печалбата като абсолютна стойност се запази, печалбата на акция става 0,276. Така на всеки акционер ще се полага по-голяма част от нетния резултат на дружеството. Освен това, самия факт, че компанията изкупува своите собствени акции е положителен сигнал за акциите и се приема като допускане, че цената на акциите е по-ниска от справедливата стойност. Въпреки по-високата активност Стара Планина беше едно от най-губещите дружества на Българската фондова борса през изминалата седмица.

Американските капиталови пазари продължиха възхода си като основния индекс S&P 500 е на прага на 3 100 пункта. Седмицата мина с позитивни новини около търговските войни, където двете страни изглежда са почти готови да започнат да свалят наложените мита. Безспорно това е най-важната причина пазарите да поскъпват по този начин. Резкият апетит към рискови активи се забеляза и при цената на златото, което е приемано като универсален актив, към който инвеститорите бягат в моменти на несигурност. Само за седмица златото падна с над 3%, а среброто с над 7%. През настоящата седмица ще очакваме публикуване на предварителните данни за ръста на БВП на Германия, които ще ни покажат дали четвъртата по големина икономика в света на практика се е озовала в рецесия. Мненията на всички анализатори са, че това е неизбежно. Не на това мнение е финансовия министър на Германия, който заяви, че Германия не е в реална рецесия, а в период на забавен растеж и изтъкна, че фискални стимули не са необходими.

в. Марица, 11.11.2019 г.
Велизар Фурлански
Брокер на ценни книжа
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.