Калкулатор

ТЪРГУВАЙТЕ БЕЗ КОМИСИОНИ НА БФБ! 12-ТИ МАЙ Е ДЕНЯТ ЗА АКЦИИ!

Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД организират за седми пореден път„Ден за акции“, който ще се проведе в сряда, 12 май 2021 г.

В съответствие с установената вече традиция за подобряване инвестиционната култура и познаваемостта на финансовите инструменти, като форма на инвестиция, ЮГ МАРКЕТ АД ще бъде партньор на инициативата.

В „Деня за акции“ всички индивидуални  инвеститори (Физически лица) могат да придобият или продадат акции на пазарите организирани от БФБ, без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и ЮГ МАРКЕТ АД. Предоставената възможност важи при следните условия:

- Изпълнени поръчки, с обща изпълнена стойност над 2000 лв., няма да бъдат освобождавани от такси, без оглед на стойността на единичното изпълнение.

- Поръчки, подадени на и преди 12 май 2021 г., но изпълнени на дата, различна от 12 май 2021 г., не се ползват от отстъпка.

- Удовлетворена поръчка до 2000 лв., изпълнена в няколко сделки, не се таксува, без оглед на броя сделки, в които е изпълнена.

- При повече от 15 изпълнени поръчки на едно физическо лице се освобождават от такси първите 15 по най-голям изпълнен обем.

- Освобождаването от такса по условията на „Ден за акции” важи за всички видове поръчки, приети на Борсата. При въвеждане на пазарни поръчки такса няма да е дължима само ако общият обем на сделките, сключени в резултат на такива поръчки, е под 2000 лв.

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, като за първа година в „Деня за акции“ се включват и инструментите, допуснати до търговия на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазарът за растеж на МСП beam.