Калкулатор

ТЪРГУВАЙТЕ БЕЗ КОМИСИОНИ НА БФБ! 12-ТИ ЮНИ Е ДЕНЯТ ЗА АКЦИИ!

Българска фондова борса и Централен депозитар за четвърти път организират „Ден за акции“, който ще се проведе в сряда, 12 юни 2019 г.

Както и през предходните три години, инвестиционен посредник Юг Маркет АД ще бъде партньор на инициативата, чиято цел е стимулиране на търговията с акции на БФБ, подобряване на инвестиционната култура и подобряване на познаваемостта на капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България.

В „Деня за акции” всички индивидуални инвеститори ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар АД и Юг Маркет АД. Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка. В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и Сегмент за борсово търгувани продукти.