Калкулатор

Уведомление за паричен дивидент

Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA. На проведено редовно ОСА на 23.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция:  0.158 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г.
Повече информация може да намерите тук.