Калкулатор

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС НА “ЮГ МАРКЕТ” АД И „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД, КОЕТО ОРГАНИЗИРА И УПРАВЛЯВА ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ” И ДОГОВОРЕН ФОНД “ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ”

Уважаеми Клиенти,

Поради промяна в адреса на управление, считано от от 19.10.2020 г. офисът в град Пловдив ще обслужва клиенти  на новия адрес: гр. Пловдив, ул. „Колю Фичето“ № 7-а, ет. 1.
Телефоните и електронната поща за контакт, както и работното време с клиенти, остават непроменени.