Калкулатор

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД се възобновява продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управлявания Договорен фонд “Юг Маркет Максимум” от 08.06.2021 г.