Калкулатор

Инвестицията в акции е спасение от инфлацията

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX достигна 541 пункта, което е покачване от 15,85% за еднa година и се явява нов 15-месечен връх за стойността на индекса. Покачването при другите индекси е по- голямо. За  BGBX40 то е 22,72% а за BG TR30 съответно 22,10%. Трябва да отбележим, че основното възстановяване е реализирано през последните 6 месеца. За този период губещите компании в BGBX40 са само 5 при 23 компании с двуцифрен процентен ръст в цените. При SOFIX губещите компании са 3, а с двуцифрен ръст в цените на акциите са 8. Основен проблем за българската борса продължава да бъде ниската ликвидност, въпреки, че за месец май достигна оборот от 34 177 хил. лв., което бележи ръст от 21% с натрупване в сравнение с предходната година, но е с 31% спад в сравнение с предходния месец. Ако се опитаме да изследваме потенциала за растеж на цените на компаниите на българския фондов пазар в сравнение с останалите пазари в Европа на база коефициента „цена на акциите/печалба“ (P/E) трябва да отбележим, че стойността на този коефициент за българския пазар остава сравнително ниска, дори и при допускането, че част от пазарите на континента са надценени. За SOFIX стойността на този коефициент е 21,91 при 33,50 на DAX и 44,71 за Euro Stoxx 50. Реализирането на потенциала за растеж на цените до голяма степен зависи от връщането на доверието към пазара, което през годините беше изгубено. Инвестицията в акции продължава да бъде алтернатива за избягване на инфлацията, естествено размерът й трябва да бъде съобразен с размера на оборота на самия пазар.

За събитията през седмицата следва да се отбележи листването на втората компания на BEAM пазара, организиран от “Българска фондова борса” АД. Публичното предлагане на акции от производителя на състезателни автомобили и електромобили “Син Карс Индъстри” АД приключи с презаписване от близо три пъти, като всички предложени 2 млн. акции бяха купени при фиксираната цена от 1 лв. за брой. С навлизането на повече компании на този сегмент прави впечатление, че все по-трудно инвеститорите успяват да запишат акции при първичните аукциони. При „Биодит“ АД на 21 януари имаше 167 сделки, а при “Син Карс” АД имаше само 6 сделки. Най-голямата сделка за 1 942 800 акции, което е 97,14% от цялата емисия, и в поредност:  следващата – за 30 000 акции, третата – за 20 000 акции, четвъртата – за 6 000 акции, петата за – 1 000 акции, и шестата – за 200 акции. Ръководството на БФБ предприе обсъждане на мерки, които да решат проблема при следващи предлагания.

Финансовите отчети на две компании правят впечатление с големи ръстове в печалбите. „Алтерко“ АД повиши печалбата си до 4,05 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г.и увеличение на продажбите на годишна база до 13,65 млн. лв. Цените на акциите и се увеличиха с над 9% за една седмица. Земеделският производител „Агрия груп холдинг“ АД – отчете консолидирана  печалба от 7,6 млн. лв.за първото тримесечие, което е увеличение с над 160% в сравнение със същия период на предходната година.

в-к Марица, 07.06.2021 г.

Васил Атанасов,

Инвестиционен консултант при управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД. Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните