Калкулатор

Отчетената инфлация не промени лихвите, поне засега

Няколко новини направиха седмицата интересна като раздвижиха пазарите в двете посоки. Първата новина за повишаването на потребителските цени в САЩ с 4.2% на годишна база, повлия отрицателно на пазарите на ценни книжа. Увеличение с такъв не е отбелязван от 2008 г. Това подсили страховете на участниците в пазара, за увеличаване на лихвите проценти от страна Федералния резерв по-рано от очакваното. Индексът S&P500 се понижи с 2.15%, което беше най-силното му дневно понижение от февруари насам.

В последствие с изявление от Федералния резерв заявиха, че според тях инфлационният натиск се дължи на отварянето на икономиката и разхлабването на противоепидемичните мерки в страната. Те изразиха ясно становище, че това е временно и към момента не влияе на монетарната политика. В следствие на това водещите индекси на световните капиталови пазари възстановиха част от загубите си. Dow Jones Industrial Average и широкият S&P500 затвориха с повишения от 1.3% (DJIA) и 1.2% (SPX500).

Песимизмът на капиталовите пазари повлия на криптовалутите, но това не беше единствената лоша новина за тях през седмицата. Илън Мъск обяви в Twitter, че Tesla няма повече да приема Bitcoin като средство за разплащане. След обявеното през февруари намерение да се приемат разплащания с най-голямата криптовалута от компанията Тесла споделиха, че ги притеснява нарастващото използване на изкопаеми горива за добив на биткойни, особено въглищата, които имат най-лошите емисии от всички горива. Това доведе до моментален спад в ценатана Bitcoin с над 10% до 46 хил. долара, след което възстанови до малко над 50 хиляди.

За българския капиталов пазар определено събитието на седмицата беше поредното издание на инициативата „Ден за акции“. Веднъж годишно Борсата, Централен депозитар и участвалите вчера 31 инвестиционни посредници освобождават от комисионни физическите лица за до 15 изпълнени сделки с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. Това доведе до сключване на 1 378 сделки, което повиши рекорда от 1 095 транзакции, записан на 16 март 2017 г.

За съжаление, изчислени на седмична база губещите компании на БФБ АД бяха по-голям брой от печелившите. Явно на фона на честото споменаване на пазара при диспутите в парламента повлия и на интереса към българските акции. Лидер в покачването беше Индустриален Капитал Холдинг АД с +9.76%, Адванс Терафонд АДСИЦ с +7.56% и М+С хидравлик АД с +5.41%. Най-силно поевтиняха акциите на Зърнени Храни България АД с -10.96%, Сирма Груп Холдинг АД с -6.31% и Неохим АД с -6.25%.

С резерви посрещна пазара и новината за решението на Съвета на Директорите на Монбат АД за дописан договор за покупка на акции, представляващи 60% от капитала на Tunisian Company of Batteries NOUR. Подписаният договор е в съответствие с предварително приетите параметри на сделката, съгласно които Монбат АД ще придобие 720 000 броя акции. Плащането на цената и прехвърлянето на акциите ще се осъществи в приетия от страните срок. Цената, която Монбат АД ще плати за пакета акции е 10 300 000 евро, като за целта ще бъде използвана неусвоената част от емисията облигации, а разликата ще бъде финансирана със собствени средства.

През месец април 2021 година Софарма АД реализира спад в продажбите с 22% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 62% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 37% спад на продажбите за износ. През първите четири месеца на 2021 година приходите от продажби на продукция намаляват с 29% спрямо същия период на 2020 година, в т.ч. 22% спад на продажбите за вътрешен пазар и 32% спад на продажбите за износ.

Съветът на директорите на компанията предлага да няма дивидент за 2020 г. на предстоящото общо събрание на 4 юни 2021 г. Резултатът за миналата година е печалба от 28,66 млн. лв. в неконсолидирания отчет.

Без дивидент остават и акционерите на Елхим–Искра АД, където реализираната през миналата година загуба в размер на 312,2 хил. лв. ще бъде покрита със средства от неразпределена печалба от минали години. Акционерите на Българска роза АД също не разпределиха дивидент. Загубата за 2020 г. в размер на малко над 136 хил. лв. ще бъде покрита със средства от неразпределена печалба от минали години. Хидравлични елементи и системи АД одобри дивидент в размер на 0,26 лв. на акция от печалбата за 2020 г.

в-к Марица, 17.05.2021 г.

Васил Атанасов,

Инвестиционен консултант при управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД. Авторът е сертифициран инвестиционен консултант. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.