Калкулатор

15 юни 2022 – Ден за акции

Българска фондова борса и Централен депозитар организират осмото издание на инициативата в полза на индивидуалните инвеститори – „Ден за акции“. Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. „Денят за акции“ ще се проведе на 15 юни 2022 г.

В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции и структурирани продукти от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар beam - без такси и комисиони към Борсата, Депозитаря и ИП „Юг Маркет“ЕАД

Специалната възможност ще важи само за:

Нови поръчки на физически лица въведени в търговската система на 15 юни 2022 г.;

До 15 изпълнени през „Деня за акции“ поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка.;

В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел и Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE, на Алтернативен пазар BaSE, както и на Пазара за растеж на МСП beam.

ИП „Юг Маркет“ЕАД няма да таксува своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.

Повече информация за „Деня за акции“ може да бъде намерена на: https://www.bse-sofia.bg/bg/equity-day