Калкулатор

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че на свое заседание от 31.01.2019 г. Съветът на Директорите на ИП Юг Маркет АД прие изменения и допълнения в Политиката за изпълнение на нарежданията на клиентите.

Можете да се запознаете с актуалната Политика за изпълнение на нарежданията на клиентите на ИП Юг Маркет тук.