Investor.bg – “Приложението ЮГ Маркет Трейдър дава сигурен и удобен достъп до търговия на БФБ”


В статия на Investor.bg, “Юг Маркет” ЕАД е отличен като ключов играч на българския инвестиционен пазар. Вижте извадка от статията:

Приложението ЮГ Маркет Трейдър е електронна платформа за търговия в реално време на Българската фондова борса. То дава възможност на клиентите на инвестиционния посредник “Юг Маркет” да търгуват сигурно и удобно, както от компютър, така и от мобилния си телефон, с едни от най-ниските разходи за трансакции, предлагани на пазара. Юг Маркет Трейдър позволява достъп до информация за всички търгувани емисии на БФБ, следене на котировките на неограничен брой емисии едновременно, наблюдаване и филтриране на сделките на БФБ по емисия, следене на котировките в дълбочина, включително на всички въведени оферти, подаване на поръчки към БФБ за покупка или продажба, както и възможност за чат с обслужващия брокер.

“Юг Маркет” ЕАД е един от първите лицензирани инвестиционни посредници с пълен лиценз в България, който от момента на създаването си насочва дейността си към осигуряване на достъп за своите клиенти до широка гама от инвестиционни услуги и до оптимално голям брой пазари и финансови инструменти, адресирайки различни инвестиционни намерения.

Прочетете цялата статия на Investor.bg тук.

Share the Post:

Related Posts

Съобщение от БФБ АД

БФБ напомня, че предвид Великденските празници на доставчика на търговската платформа Xetra Т7, търговски сесии на 29.03.2024 г. (петък) и

Read More

UG MARKET TRADER

Уважаеми клиенти, Моля да имате предвид, че във връзка с планирана техническа профилактика  на електроразпределителната мрежа на 11.03.2024 г. /понеделник/

Read More

Join Our Newsletter