ЮГ МАРКЕТ

Как да инвестираме

ЗА ДА ИНВЕСТИРАТЕ В ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ НАС, МОЖЕТЕ ДА ПОСЕТИТЕ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ОФИСИ.

Инвестирайки в управляваните от нас договорни фондове Вие получавате:

Гъвкаво управление на инвестираните средства, възможност защита от инфлация, диверсификация на риска
Професионален подход при инвестиране
Възможност за постигане на необлагаем доход
Висока ливидност на инвестираните средства
Възможност за създаване на дългосрочен спестовно-инвестиционен план с гъвкаво управление на риска

С цел да инвестирате разумно и в контекста на вашите специфични обстоятелства, финансово състояние, цели и лични желания, моля не се колебайте да се свържете с нашите опитни специалисти. Те ще ви помогнат да се разработи цялостен финансов и инвестиционен план, който е най-подходящ за вас.

Стойността на дяловете на Договорните Фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от тяхната дейност.

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт  в страната.