ЮГ МАРКЕТ
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

ЮГ Маркет Трейдър

UG MARKET TRADER (ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР) е електронна платформа за търговия в реално време на Българска фондова борса АД.

Можете да инсталирате най-новата версия на ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР от тук.

Можете да използвате Юг Маркет Трейдър и чрез мобилния си телефон като влезете на адрес https://trader.ugmarket.com/

Юг Маркет Трейдър позволява в реално време:

Чрез ЮГ МАРКЕТ ТРЕЙДЪР получавате и възможността да се възползвате от едни от най-ниските комисионни за търговия в България.

 

ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА СИСТЕМАТА UG MARKET TRADER

Сключване на сделки с акции, права и компенсаторни инструменти през системата UG MARKET TRADER

0,4% oт стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка; за професионални клиенти и клиенти с оборот над 100 000 месечно за три последователни месеца – по договаряне

 

Сключване на сделки с облигации през системата UG MARKET TRADER

0,15% oт стойността на сделката+ разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена

поръчка

 

Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително попечителска дейност

0,1% годишно върху стойността на ценните книжа**, удържана на месечна база

 

Съхраняване на парични средства на клиент

0,5% годишно върху стойността на паричните средства, удържана на месечна база

 

Такса за поддържане на акаунт (месечно)

5,00 лв.