ЮГ МАРКЕТ
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

РЕПО сделки

РЕПО сделките са вид кредитни взаимоотношения между купувач (кредитор) и продавач (кредитополучател). Тъй като са удобен и бърз начин за краткосрочно финансиране, през последните години много инвеститори предпочитат именно такива сделки, за да увеличат експозицията си към пазара или даден клас активи, използвайки предимствата на финансовия лост.

Инвестиционен посредник Юг Маркет EАД предлага на всички свои клиенти изгодни условия за РЕПО финансиране, включително конкурентни лихвени нива, атрактивен дисконт и ниски транзакционни разходи.