ЮГ МАРКЕТ
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

Доверително управление

Доверителното управление на финансови активи е услуга, която в най-голяма степен може да се адаптира към специфичните цели и финансово състояние на всеки един клиент.

За разлика от инвестирането в колективни инвестиционни схеми, като взаимни или борсово търгувани фондове, при доверителното управление всички основни характеристики на портфейла могат да се пригодят към нуждите и изискванията на клиента – риск, очаквана доходност, ликвидност, дюрация, сегментиране и др.

Инвестиционен посредник Юг Маркет EАД има дългогодишен опит в управлението на индивидуални портфейли от финансови активи, предлагайки висококачествено обслужване и професионализъм.
За повече информация и среща в удобно за Вас време, потърсете ни в някои от нашите офиси