ЮГ МАРКЕТ
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

Извънборсови сделки

Инвестиционен посредник Юг Маркет EАД посредничи при сделки с безналични акции на непублични дружества, а така също и с инструменти емитирани от публични компании, когато това е уговорено между страните и нормативната уредба го позволява.

Повече за условията при регистриране на извънборсови сделки може да намерите в нашата тарифа.

Оповестяване на извънборсови сделки:

Repo3_14.08.2019 г.

Repo2_10.04.2019 г.

Repo1_10.04.2019 г.

OTC_10.01.2019 г.

Repo_11.12.2018 г.

OTC_08.10.2018г.

Repo2_24.04.2018 г.

Repo1_24.04.2018 г.

OTC_15.12.2017 г.

Прехвърляне на извънрегулиран пазар_14.12.2017

RepoOTC_02.11.2017 г.

OTC_30.10.2017 г.

OTC_26.10.2017 г.

RepoOTC_19.10.2017 г.

OTC_17.10.2017 г.

OTC_19092017

OTC_13092017

OTC_20072017

RepoOTC_05.06.2017 г.

OTC_11.05.2017 г.

OTC_09.05.2017 г.

RepoOTC_03.05.2017 г.

otc_23-01-2017 г.

otc_07-11-2016

otc_21092016

OTC_other_transfers_01.09.2016

OTC_01092016

OTC_19082016

OTC_27.07.2016 г.

OTC_25.07.2016 г.

OTC_11.05.2016 г.

01.04.2016_

04.01.2016_3

04.01.2016_2

04.01.2016_1

24.11.2014_1

09.02.2015$