ЮГ МАРКЕТ

Новини и анализи

Five Option Strategies for High-Volatility Trading

Article | High volatility bullish option strategies include short puts and short put vertical spreads.

Article | High volatility bullish option strategies include short puts and short put vertical spreads.

Five Option Strategies for High-Volatility Trading

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

2023-01-03 16:18:08

Уведомяваме Ви, че с Решение N 2-ДФ от 03.01.2023г. на Комисия за финансов надзор са одобрени промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ “Юг Маркет Оптимум”, приети с решения на Съвета на директотите на УД “Юг Маркет Фонд Мениджмънт”ЕАД по протоколи от 01.12.2022г. и 19.12.2022г. Актуалните документи можете да откриете тук.

 

 

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

2023-01-03 16:14:20

 

Уведомяваме Ви, че с Решение N 1-ДФ от 03.01.2023г. на Комисия за финансов надзор са одобрени промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ “Юг Маркет Маскимум”, приети с решения на Съвета на директотите на УД “Юг Маркет Фонд Мениджмънт”ЕАД по протоколи от 01.12.2022г. и 19.12.2022г. Актуалните документи можете да откриете тук.

ЗА НОВИНИ ОТНОСНО ДФ “ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ” И ДФ “ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ” МОЛЯ КЛИКНЕТЕ ТУК

  • НОВИНИ
  • АНАЛИЗИ

5 юни - „Ден за акции“

ugmarket May 26, 2023

Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях на ИП Юг Маркет ЕАД

ugmarket May 4, 2023

Пазарите след съкращението на ОПЕК+

Asad April 4, 2023

"ОПЕК+ намалява производството, цените на петрола скочиха с 5%"

Asad April 3, 2023

НОВА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОННИТЕ НА ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД

Asad March 31, 2023

НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИП „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД

Asad March 31, 2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Asad March 2, 2023

IPO-ТО НА MELLIFERA Е УСПЕШНО!

Asad December 15, 2022

МЕЛИФЕРА АД ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Asad December 13, 2022

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА МЕЛИФЕРА АД

Asad December 5, 2022

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Asad December 2, 2022

IPO-ТО НА AMONRA ENERGY Е УСПЕШНО!

Asad December 1, 2022

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Asad November 28, 2022

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Asad November 28, 2022

БОРСОВ КОМЕНТАР: СТАРТИРА ТЪРГОВИЯТА С ПРАВАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“

Asad October 25, 2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД

Asad October 6, 2022

РАЗПОЗНАЙ ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Asad February 16, 2022
WE ACCEPT

Payment Methods.

Investor connected with stock market & Best friend our partners.

Nisi est sit amet facilisis magna. Mi tempus imperdiet nulla malesuada pellentesque.