ЮГ МАРКЕТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Финансови анализи и консултации

Професионални съвети относно управлението на индивидуални портфейли от финансови инструменти, лично финансово планиране, стратегии за пенсиониране и спестявания.

Изготвяне на финансови анализи, прогнози и стратегии на фирми за представяне на дейността им пред стратегически инвеститори и партньори.

Консултиране и посредничество при финансиране на компании чрез дълг и/или капитал, включително първично публично предлагане.