СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите за сроковете, реда и условията за първирно публично предлагане на акции на АмонРа Енерджи АД Пълна информация за условията и сроковете на първичното публично предлагане може да намерите тук