МЕЛИФЕРА АД ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На 13.12.2022 г. от 15.30 ч. Мелифера АД организира онлайн презентация и Q&A сесия със заинтересовани инвеститори. На вашите въпроси ще отговарятИзпълнителният директор на дружеството Биляна Лаундс – Николова и Васил Атанасов – инвестиционен консултант и представител на съветника и водещ мениджър на емисията „Юг Маркет“ЕАД.Информация как да бъде достъпено събитието може да бъде намерена на следния линк: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fWagcd2kQM6wvpIyesNapA .