ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

АмонРа Енерджи АД организира онлайн презентация и Q&A сесия със заинтересовани инвеститори на 28.11.2022 г. от 16 ч.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

АмонРа Енерджи АД уведомява относно промяна в набирателната сметка за първичното предлагане на пазара за растеж „BEAM”. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News