СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА МЕЛИФЕРА АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите за сроковете, реда и условията за първично публично предлагане на акции на Мелифера АД

Пълна информация за условията и сроковете на първичното публично предлагане може да намерите тук

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter