БОРСОВ КОМЕНТАР: СТАРТИРА ТЪРГОВИЯТА С ПРАВАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ, ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ ПРИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ ЕАД От 17 октомври 2022 г. започна търговията с правата за увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД. Дружеството търси 15,6 млн. лева от инвеститорите, като ще предложи 13 695 779 нови, обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, поименни акции. Емисионната стойност на акциите е […]