Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях на ИП Юг Маркет ЕАД

С реда за подаване и процедурата за разглежане на сигнали в ИП Юг Маркет 
ЕАД съглано Закона защита на лицата, подаващи сигнали или публично 
оповестяващи информация за нарушения може да се запознаете тук.

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter