РАЗПОЗНАЙ ЛИЦЕНЗИРАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомнят, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги. Проверката за лиценз се осъществява на сайта на Комисията за финансов надзор.В информационните материали са посочени 10 признака, […]