Калкулатор


За НАС

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД е сред първите ...
научи повече
НОВИНИ

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“

Уведомяваме Ви, че с решение от 22.03.2023 ...
22-03-2023г.
прочети повече

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“

Уведомяваме Ви, че с решение от 22.03.2023 ...
прочети повече

Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) ...
02-03-2023г.
прочети повече
архив
КОНТАКТИ
Пловдив
ул. "Колю Фичето" 7-а, ет 1
032/625 401

office@ugmarket.com
София
ул."Христо Белчев" 8, ет. 5
02/ 980 48 10

office@ugmarket.com
BG35BUIN95611000057560
BIC: BUINBGSF
Алианц Банк България АД
повече контакти
Котировки
ДФ Юг Маркет Максимум ДФ Юг Маркет Оптимум
Емисионна стойност 1.6624 1.5279
Цена на обратно изкупуване 1.6292 1.5126
Доходност от началото на годината -1.10% 0.47%
Доходност за последните 12 мес. 1.92% -1.04%
Доходност от началото на предлагането 3.12% 2.91%
Стандартно отклонение 4.89% 4.81%